Kasutus- ja paigaldusjuhend, garantiitingimused

Tutvu meie paigalduse, kasutamise ja hoolduse juhistega ning garantiitingimustega siin:

TEHNILISED ANDMED, paigaldusjuhised ja garantiitingimused

Lihtne paigaldus ja hooldus

 

Paigaldusprotseduur

Fortelock põrandaplaadid peavad olema asetatud ruumi, kuhu nad paigaldatakse, vähemalt 24 tundi enne paigaldust, et plaatide temperatuur saaks ühtlustuda ruumitemperatuuriga ning ära hoida paigaldusel tekkida võivaid pingeid põrandakattematerjalis.

Fortelock põrandaplaate saab paigaldada praktiliselt igale kõvale aluspinnale, mis on enam-vähem tasane ja sile. Suuremad ebatasasused saab kõrvaldada isevalguva põrandaseguga.

Alusta paigaldust tervetest plaatidest ning jäta lõigatud plaadid lõppu.

Plaatideiselukustuvad servad ühenda kummihaamri abil.

Jäta 5 mm vahe plaatide ning seinte ja teiste fikseeritud objektide vahele. Selle vahe saab hiljem täita elastse seguga või katta liistuga. Fortelock põrandaplaate saab kergesti lõigata sae või noa abil.

Tavatingimustes ei ole vaja Fortelock põrandaplaate siduda aluspõrandaga. Erandiks on kohad, kus põrand on paljastatud suurtele temperatuurikõikumistele (nt otsene päikesevalgus) või kus kahveltõstukid tavaliselt pööravad või kus põrand on avatud suurele niiskusele pikema aja jooksul. Nendes piirkondades kasuta PVC põrandatele mõeldud liimi.

Fortelock põrandaplaate võib ilma liimita paigaldada*:

  • Neljarattalised kummirehvidega kahveltõstukid koormatud kuni 1500kg
  • Kolmerattalised kummirehvidega kahveltõstukid topelt-tagarattaga koormatud kuni 1000kg
  • Laotõstukid kogukoormusega kuni 1500kg

*Ebatasane pind vähendab lubatud koormusi


Puhastamine

Puhastamiseks võib kasutada PVC põrandatele mõeldud põrandahooldusseadmeid või harilikke põrandamoppe. Kasuta PVC põrandatele mõeldud põrandahooldusvahendeid.